www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Основно оборудване > Отопление > Отопление чрез топлообменници (отопление с горива)

Отопление чрез топлообменници (отопление с горива)

Под това общо наименование ще обединим всички начини за отопление на басейните, които се свеждат до производство на топлинна енергия чрез изгарянето на някакъв вид гориво в специализиран за това котел. Произведената при това топлина се транспортира посредством междинен топлинен агент до машинното помещение на басейна, където чрез топлообменник се предава на циркулиращата вода във филтърната система. Това е сложен в техническо отношение метод. Изискват се сериозни технически съоръжения, тръбни връзки, специализирано управление и др. Важен е и самият топлообменник, чрез който се отдава топлинната енергия в басейна. Той трябва да е специално конструиран и изработен от подходящи материали, за да издържа на агресивните хлорни препарати, които се използват за дезинфекция на водата.

Голямо значение има т. нар. топлинен баланс на системата. Това означава, че за да бъде тя ефективна, трябва да са направени правилните изчисления и настройки на температурите и дебитите на потоците.

Отоплението с горива е един широко използван метод, тъй като той дава възможност за получаването на големи мощности – нещо необходимо при големите обществени басейни. Именно затова този начин за отопление се използва предимно при големи басейни – там, където по-значителна първоначална инвестиция е оправдана. При този метод се използва котелна система. Ако даден хотел има котел за отопление на цялата сграда, целесъобразно е той да е оразмерен и с необходимата мощност за басейна, и системата за отопление на водата да се изгради като част от общата отоплителна система на обекта.

 

Синтезирано, отоплението с горива има следните предимства и недостатъци:

 

ПРЕДИМСТВА:

НЕДОСТАТЪЦИ:

През пролетта и есента неминуемо настъпва момент, при който басейнът трябва да се отоплява, а сградата трябва да се охлажда. Тогава е неефективно котелът да работи само за отоплението на басейна. В този случай трябва да се предвиди възможност за разделяне на потока на топлоноситела (за сградата и за басейна) и спиране на този, който се ползва за отопляване на сградата. Другият вариант е отоплителната система да е комбинирана – т.е. да се ползват и някои от другите методи за отопление на басейн.

 

Следва продължение (отопление с помощта на слънцето)