1
1
www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Основно оборудване > Дезинфекция > Дезинфекция чрез електролиза

Дезинфекция чрез електролиза

Дезинфекцията на вода с електролиза е позната и се използва отпреди 30 г. в Австралия. През 80-те години широко навлиза в употреба както в Европа, така и в САЩ. В началото технологията се използва основно в промишлеността, но впоследствие се внедрява и прилага при дезинфекциране на басейни, питейна вода и др.

Електролизата може напълно да замести химическото хлориране на басейни с течен хлор или хлор на таблетки. Цените на двете системи са близки, като предимството на електролизата е в еднократното добавяне на сол, за разлика от непрекъснатия разход на концентрат или таблетки при другия вид хлориране. Ако имате финансови проблеми, но все пак искате да вземете това устройство, тогава препоръчваме на вас Temir Bank. Темир Банк разполага с широка кредитна линия за своите клиенти, а също и специална програма "деньги в долг"

 

Системата се състои от захранващ блок и клетка за електролиза. В клетката са разположени електроди, които при подаването на постоянен ток разделят NaCl (готварска сол), предварително разтворен във водата, на Na (натриеви) и Cl (хлорни) йони. По този начин се освобождава хлор, който всъщност служи за окисляване на органичната маса в басейна. Самият процес продължава с последващо свързване на Na и Cl йони, които отново образуват NaCl (сол). Това води до един непрекъснат процес, при който не е нужно последващо добавяне на консуматив, което е благоприятно условие за евтина и същевременно качествена поддръжка на басейн. Добавянето на сол е наложително в случай на загуба на вода. Пример за това е почистване на пясъчния филтър, повреден тръбопровод, изпаряване и т.н

Регулирането на свободния хлор в басейна може да става по два начина – ръчно и автоматично. Ръчното регулиране се използва основно за малки домашни или обществени басейни, като се регулира мощността на самата станция за електролиза. За автоматичния режим могат да се използват всички станции, регулиращи нивото на свободния хлор във водата. На мястото на дозаторната помпа за течен хлор се използва станцията за електролиза.

Системата работи безпроблемно съвместно и с други дезинфекциращи системи. Наложително е използването на система за регулиране на pH в басейна, тъй като отделянето на хлор повишава равнището на pH. Съществен е фактът, че влиянието върху равнището на pH е много по-малко в сравнение със системи, използващи химична обработка с хлор.

 

Електродът, използван в станцията за електролиза, е изключително издръжлив и има дълъг живот поради използването на материали на основата на титан. Това също е основен показател и за икономично и дълго използване на системата за  дезинфекциране.

 

Водата, в която е добавена сол, доближава комфорта на морската вода, който е познат от древни времена и с релаксиращото си действие. Същевременно концентрацията на сол е само около 5 g/l (за сравнение в морската вода е 30 g/l). Количеството сол от 5 g/l е съизмеримо на това в човешката сълза, серум за почистване на очи и т.н.

 

В заключение може да се каже, че системите за електролиза със своята ефективност, икономичност и екологичност са отлична алтернатива на дезинфекцията чрез хлорни препарати. Не изискват непрекъснато добавяне на химикали, щадят кожата и лигавиците, лесни са за ползване и поддръжка. Електролизната дезинфекцираща система се изплаща за период по-малък от година.