Филтрация - видове филтри за басейн и принцип на действие

Водата в басейна трябва да се поддържа чиста и обеззаразена, за да бъде той не само приятно, но и безопасно за здравето място. Поддържането на кристално чиста вода, отговаряща на съответните санитарни и хигиенни изисквания, включва използването на механични, биологични и химични методи за обработка на водата.

Механичното пречистване е свързано преди всичко с филтриране на водата и отстраняване на неорганичните замърсители. Къпещите се, вятърът, както и дъждът внасят във водата на басейна прах и замърсители, които влошават качествата на водата и стават храна за бактериите и водораслите. Механичното почистване отстранява неразтворимите замърсители (листа, косми, мазнини, пясък и др.), прави водата чиста и прозрачна.

За механичното пречистване се използват филтърни системи, различаващи се по тип на филтъра, размери и конфигурация. Основно се делят на такива с пясъчен филтър, с картушен филтър, моноблок.

Филтриращата група трябва да бъде така подбрана, че целия воден обем на басейна да преминава през нея за 4 часа (за детски басейни е желателно това да става за 2 часа). Също така важно условие е това да става при ниска скорост на преминаване през филтриращата площ – 30 или 40 m3/час/m2. Едрите частици се задържат в кошничката на предфилтъра на помпата. Преминаващите по-дребни частици през помпата се задържат във филтриращия елемент.

 

Най-често предпочитан е пясъчният филтър. Работният му принцип е заимстван от природата: водата се филтрира при преминаването през дебел пласт пясък. В него се задържат частици с големина от 20 до 40 микрона. Пясъчният филтър се пълни с две фракции специално обработен пясък, най-често кварцов: първият слой е от едър пясък с фракция 2 – 3 mm, вторият е ситен с фракция 0.60 – 0.80 mm. Тези филтри имат шест режима на работа: филтрация, промивка, изплакване, циркулация, източване и затворено.

Предимствата им са: лесен монтаж, лесна поддръжка, смяна на пясъка на 5 – 6 години. Недостатък на пясъчния филтър е големият разход на вода при промивката и необходимостта от ново доливане.

 

Друг използван филтриращ елемент при почистването на басейните е картушният филтър. Той представлява тяло от неръждаема стомана, в което има картушен елемент от филтрираща тъкан. Степента му на филтрация е по-голяма от пясъчния филтър – задържа частици с големина от 10 до 20 микрона. Тези филтри обаче се поддържат по-трудно: всекидневно трябва да се вади и да се изплаква. Друг недостатък е нуждата от честа подмяна на филтриращия елемент, тъй като се разкъсва лесно. Картушните филтри се използват предимно при по-малки (частни) басейни.

 

Моноблокът е вариант на филтърна система, интегриращ в един корпус всичко необходимо за нормалното функциониране на басейна. В него може да има и вградени екстри – подводно осветление и уред за насрещно течение. Моноблокът е добро решение за вече изградени басейни, при които по една или друга причина не е предвидена и изградена филтърна инсталация. Моноблокът има редица предимства. При поставянето му няма нужда от изграждането на техническо помещение, не се прекарват тръбни разводки и не се залагат никакви закладни части в бетоновата конструкция на басейна. Не се налага къртене на отвори, което улеснява и полагането на хидроизолацията. Освен това при експлоатация на басейна с моноблок измиването на филтърния елемент и поддръжката става лесно.