Отопление

Отопление с термопомпи
Категория Отопление на 11 Януари, 2016

Отопление с термопомпи

Отоплението на басейните с термопомпа е най-модерното и към този момент най-икономично решение. По своята същност термопомпата представлява устройство, което използва същия принцип като климатика, хладилника и други уреди, работещи на принципа на сгъстяване и разширение на специални газове (например фреони).
Отопление с помощта на слънчевата енергия
Категория Отопление на 18 Декември, 2015

Отопление с помощта на слънчевата енергия

Под това общо наименование обединяваме всички методи, чрез които целим да уловим и концентрираме слънчевата енергия и да я насочим за отоплението на водата в басейна. За целта се използват специални слънчеви колектори и слънчеви абсорбери.
Отопление чрез топлообменници (отопление с горива)
Категория Отопление на 10 Декември, 2015

Отопление чрез топлообменници (отопление с горива)

Под това общо наименование ще обединим всички начини за отопление на басейните, които се свеждат до производство на топлинна енергия чрез изгарянето на някакъв вид гориво в специализиран за това котел. Произведената при това топлина се транспортира посредством междинен топлинен агент до машинното помещение на басейна, където чрез топлообменник се предава на циркулиращата вода във филтърната система.
Отопление на басейните
Категория Отопление на 08 Февруари, 2015

Отопление на басейните

Температурата на водата е важен фактор за комфорта при ползване на плувния басейн. Добре е да се поддържа стойност около 24-25 °С. Нашата страна се намира в умерения географски пояс, където достигането на такива температури на водата единствено от слънчевото греене е възможно само в един кратък период през лятото – месеците юли и август.