1
1
www.aquatec-bg.com > Блог > СПА > Термотерапия > Инфрачервена сауна

Инфрачервена сауна - какво представлява и как действа на тялото

Едно от основните предимства на инфрачервените сауни е, че тялото се загрява локално, докато температурата на въздуха остава не по-висока от 50-60 °C, а влажността е ниска. Така натоварването за сърцето е по-малко, което позволява по-продължителен престой в сауната, сравнено с традиционните сауни. Тъй като дихателната система не е изложена на горещ въздух или висока влажност, дишането също не се затруднява.

 

В традиционните топловъздушни бани нагретият от печката въздух, повече или по-малко наситен с пари, затопля помещението и хората в него. В инфрачервените сауни топлината идва от излъчватели, които нагряват директно тялото.

 

Инфрачервена саунаИнфрачервена саунаИнфрачервена сауна

 

Топлинното излъчване е проста форма на предаване на топлина, при която енергията се предава чрез електромагнитни вълни, чиято дължина зависи от температурата на излъчвателя. Излъчва практически всяко тяло, като с повишаване на температурата намалява дължината на вълната. Все пак, най-голям дял в топлопредаването имат лъчите от инфрачервения спектър, с дължина на вълната от около 0.700 µm до 1 mm. Човешкото тяло също отделя топлина под формата на инфрачервени лъчи; излъчването е в целия IR диапазон, предимно в дълговълновата област, като максималната интензивност е при дължина на вълната около 10 µm.

 

С терапевтични цели, както например в инфрачервените сауни, се използват лъчи в диапазона от близки до видимата светлина (NIR, или „къси лъчи" – 0.7÷1.4 µm) до около 3 µm (влизащи в обхвата на „далечните" (FIR), дълги инфрачервени лъчи). Всеки тип инфрачервен нагревател излъчва в доста широк и непрекъснат спектър; ориентировъчно може да се направи следното разделение (стойностите са приблизителни):

 

Светещи излъчватели – тип „нажежаема лампа":

Несветещи излъчватели:

 

Проникването и абсорбцията на IR лъчите в кожата зависи от много фактори: структура, кръвооросяване, пигментация на кожата, дължина на вълната и др. Чрез кохерентни излъчватели (лазери) може да се постигне по-дълбоко проникване и прецизно фокусиране на лъча; такива устройства се използват в медицинските заведения. Масово използваните с терапевтични цели излъчватели са некохерентни; те въздействат върху по-голяма площ и загряват тялото повърхностно, като по-късите лъчи проникват по-дълбоко (до 2-3 mm) в кожата. Получената топлина се предава към вътрешните тъкани и органи (чрез директно топлопровеждане).

Тялото реагира на топлината, получена чрез инфрачервени лъчи, по същия начин, както на получената от горещия въздух или пара. Т.е. терапевтичният ефект е еднакъв с този от финландската сауна, като инфрачервената сауна натоварва по-малко сърдечносъдовата и дихателната системи. Съществен плюс е и значително по-ниското енергопотребление.