www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Какво всъщност е басейнът?

Какво всъщност е басейнът?

Басейнът е съоръжение свързано с удоволствие и здраве, но той е и ангажимент.

 

Много хора все още считат, че басейнът е един обем вода, който постоянно се долива и излива в канализацията. В миналото това беше масова практика, там където има минерална вода. Сега това не е така по много причини. Минералната вода е национално богатство и вече се заплаща на висока цена. Освен това без обеззаразяване на водата в басейна има опасност от разпространение на зарази. Минералните води обикновено са с високо съдържание на желязо и манган, поради което за много кратко време се оцветява облицовката на басейна.

 

Басейнът е съоръжение, към което има много изисквания. По своята същност басейнът е един резервоар с чиста и затоплена вода. Ролята на резервоара се изпълнява от неговата конструкция така наречената „чаша” на басейна и от неговата облицовка.

 

 

За да бъде водата чиста и топла и да отговаря на хигиенните изисквания басейнът трябва да притежава следните системи:

 

Водата е носител на живота и във водна среда с подходяща температура бурно се развиват микроорганизми и бактерии. Хигиенните норми осигуряват предпазване на хората от заразяване с вируси, бактерии и гъбички. Следва да се спазват следните норми: pH: 7.2-7.8, хлор: 06-1.5mg/l/ средно 1.0 mg/l/ и температура: 26-28 градуса.

 

Масово се шири заблудата, че след като системите на басейна са циркулационни той работи години наред с една и съща вода, в която непрекъснато се добавят химикали. Това съвсем не е така. При откритите басейни през лятото се изпаряват 2 - 5% дневно. Заедно с това се извършват многократни обратни промивки на филтърната система, като отработената вода се изхвърля в канализацията. На практика в басейна непрекъснато се долива вода и цялото количество се обновява за един месец. При закритите басейни това става в рамките на три месеца.

 

Освен тези задължителни системи един басейн може да има и много екстри. Добре направеният басейн доставя на човек удоволствие при неговото ползване.