www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Проектиране и изграждане > Конструкция на басейна - част 1

Конструкция на басейна - част 1

Конструкцията на басейна трябва да съответства на изискванията за форма и размери, дадени от архитекта. Технологията на полагане на различните видове облицовки също предполага определен вид конструкция.

 

В България най-често се използва монолитна стоманобетонна конструкция. Предимство при нея е възможността да се изпълнят всякакви форми и размери, както и да се положат върху нея всякакви видове облицовки. При изграждането на този вид конструкция се изисква ангажиране на специализирани строителни специалисти – кофражисти, арматуристи, бетонджии. Също така има изисквания за работа при определени атмосферни условия. Като цяло времето за изпълнение е по-дълго, тъй като се спазват технологични изисквания при полагане на бетон. 

Други варианти за изграждането на басейн са чрез сглобяеми конструкции от стиропорови, полиетиленови или бетонови блокчета. Те се прилагат предимно при малките и средни басейни. Тяхното предимство е, че са от типа „направи си сам” и не е нужно ангажирането на висококвалифицирани специалисти за тяхното изграждане. При тях имаме гарантирано вертикални и гладки стени, а при стиропорните и полиестерните и топлоизолирани стени на басейна. При ползването на този тип конструкция се използва предимно облицовка за басейн от фолио. При стиропорните може да се направи и облицовка от стъклокерамика. Недостатък на сглобяемите конструкции е, че ни ограничават в избора на форма и поради степента на надеждност не може да се прилага при големи басейни.

 

 Друг интересен способ за изграждането на басейна е торкретирането. Използва се предимно при малки басейни и там, където почвата е твърда и може да стои вертикално до 2 m дълбочина на изкопа без да се срутва. В този случай земята играе ролята на кофраж. Върху нея се полагат тръбите и арматурата, а бетоновата смес се полага по метода „торкрет”. Предимството на този метод е, че се спестява кофраж, замазки и шпакловки. Бетоновата смес се полага бързо, а формата може да бъде напълно свободна. Недостатък на този метод е, че не може да се прилага при всякакъв вид почви. При изграждането на конструкцията температурата трябва да е над 5 °C.

 

Изборът на конструкция зависи от целите, които иска да постигне инвеститорът – цена, срок, условия при изграждането и възможностите на конструкцията.

Следва продължение (Конструкция на басейн - част 2)