1
1

Отопление на басейните - видове системи, предимства и недостатъци

Температурата на водата е важен фактор за комфорта при ползване на плувния басейн. Добре е да се поддържа стойност около 24-25 °С. Нашата страна се намира в умерения географски пояс, където достигането на такива температури на водата единствено от слънчевото греене е възможно само в един кратък период през лятото – месеците юли и август. Плувният сезон в България обичайно е в периода юни-септември. Ето защо се налага басейните да се затоплят с помощта на някаква допълнителна енергия, за да се осигури приятна температура на водата и да се удължи сезонът на ползване на тези скъпи съоръжения.

 

 

Първата стъпка е определянето на необходимата топлинна мощност за конкретния басейн. Това е сложна топлотехническа задача, тъй като върху температурата на водата в басейна влияят редица фактори – температура и влажност на въздуха, наличие и скорост на вятъра, слънцегреене, разположение на басейна, тип на конструкцията на басейна, наличие и тип на покривало за басейна и много други. Определянето на точната мощност е важно, тъй като ако не е достатъчно висока, няма да може да се достигне желната температура на водата. Ако пък се презапасим и инсталираме прекалено голяма топлинна мощност, това безсмислено ще увеличи вложените средства в системата за отопление на басейна.

При избора на отоплителната инсталация се изхожда от различни фактори като: наличните енергийни източници, тяхната цена, първоначалната инвестиция, периодът на изплащането на отоплителната система за басейна и други.

 

Отопление на басейн чрез нагреватели

 

Има много начини да се осигури отопление на басейните. Тук ще разгледаме предимствата и недостатъците на отоплението на басейн чрез електрически нагреватели.

Този метод на отопление е относително прост в техническо отношение. За целта се използват специални като конструкция и изпълнение проточни електрически нагреватели за басейни, които се монтират на пътя на циркулиращата във филтърната система вода. Конструирани са по правило от висок клас неръждаеми материали или специализирани високотемпературни пластмаси. Оборудвани са с няколко защити, най-важните от които са защита от прегряване и защита от липса на поток. Най-важен в електрическият нагревател за басейн е самият нагревателен елемент. Тъй като тук се съчетава много голяма мощност в много малък обем, то нагревателните елементи работят в много натоварен режим. Поради това са изработени от специални материали и се отличават от нагревателите в един бойлер например.

 

Отоплението с електрически нагреватели за басейн има следните предимства и недостатъци:

ПРЕДИМСТВА:

НЕДОСТАТЪЦИ:

 

Използването на електрически нагреватели за отопление на басейните е оправдано само в случай, че няма възможност за друг начин на отопление. Използват се и когато трябва да се поддържа температурата на много малък воден обем, тъй като инвестиции за други, по-ефективни методи не са удачни, защото не могат да се изплатят в разумен период.

 

Отопление на басейн чрез топлообменници и горива

 

Под това общо наименование ще обединим всички начини за отопление на басейните, които се свеждат до производство на топлинна енергия чрез изгарянето на някакъв вид гориво в специализиран за това котел. Произведената при това топлина се транспортира посредством междинен топлинен агент до машинното помещение на басейна, където чрез топлообменник се предава на циркулиращата вода във филтърната система. Това е сложен в техническо отношение метод. Изискват се сериозни технически съоръжения, тръбни връзки, специализирано управление и други елементи. Важен е и самият топлообменник, чрез който се отдава топлинната енергия в басейна. Той трябва да е специално конструиран и изработен от подходящи материали, за да издържа на агресивните хлорни препарати, които се използват за дезинфекция на водата.

Голямо значение има така нареченият топлинен баланс на системата. Това означава, че за да бъде тя ефективна, трябва да са направени правилните изчисления и настройки на температурите и дебитите на потоците.

Отоплението с горива и тръбни топлообменници за басейн е един широко използван метод, тъй като той дава възможност за получаването на големи мощности – нещо необходимо при големите обществени басейни. Именно затова този начин за отопление се използва предимно при големи басейни – там, където по-значителна първоначална инвестиция е оправдана. При този метод се използва котелна система. Ако даден хотел има котел за отопление на цялата сграда, целесъобразно е той да е оразмерен и с необходимата мощност за басейна, и системата за отопление на водата да се изгради като част от общата отоплителна система на обекта.

 

Синтезирано, отоплението на басейн чрез топлообменници и с горива има следните предимства и недостатъци:

 

ПРЕДИМСТВА:

НЕДОСТАТЪЦИ:

През пролетта и есента неминуемо настъпва момент, при който басейнът трябва да се отоплява, а сградата трябва да се охлажда. Тогава е неефективно котелът да работи само за отоплението на басейна. В този случай трябва да се предвиди възможност за разделяне на потока на топлоноситела (за сградата и за басейна) и спиране на този, който се ползва за отопляване на сградата. Другият вариант е отоплителната система да е комбинирана – т.е. да се ползват и някои от другите методи за отопление на басейн.

 

Соларно отопление на басейн чрез слънчеви панели и абсорбери

 

Под това общо наименование обединяваме всички методи, чрез които целим да уловим и концентрираме слънчевата енергия и да я насочим за отоплението на водата в басейна. За целта се използват специални слънчеви колектори и слънчеви абсорбери.

Слънчевият колектор е специализирано съоръжение, чието предназначение е насочено към максимално ефективно оползотворяване на попадналата върху него слънчева енергия. Обикновено се състои от стъклени ампули или повърхности, под които има нанесен специален слой. Той ефективно поглъща слънчевата радиация и я предава на топлоносител, който с помощта на топлообменник я предава на циркулиращата вода в басейна. Най-ефективните соларни колектори за басейни са вакуумни – те работят и при по-ниска температура на околната среда.

Слънчевите абсорбери са друг ефективен начин за слънчево отопление за басейни. Те представляват повърхности с черен цвят със специална конструкция, през които водата от басейна протича директно. Благодарение на черния цвят и специфичния дизайн многократно се увеличават нагревната площ и коефициентът на поглъщане на соларната енергия. Водната повърхност е с висока отразителна способност, подвижна е и реално усвоява около 30% от слънчевата радиация, или около 300 W/m2. Слънчевите абсорбери са с ефективност над 90% и успяват да преобразуват около 900 W/m2. По този начин водата в басейна достига бързо до приятна за плуване температура и се удължава плувният сезон.

Частен случай на соларен абсорбер са и така наречените соларни покривала. Те представляват оборудване, изпълняващо две функции – едновременно покрива басейна и намалява топлинните му загуби и заедно с това абсорбира слънчевата енергия с помощта на черната си повърхност и специална конструкция.

 

Соларното отопление на басейна има следните предимства и недостатъци:

 

ПРЕДИМСТВА:

 

НЕДОСТАТЪЦИ:

 

Отопление на басейн с термопомпа

 

Отоплението на басейните с термопомпа е най-модерното и към този момент най-икономично решение. По своята същност термопомпата представлява устройство, което използва същия принцип като климатика, хладилника и други уреди, работещи на принципа на сгъстяване и разширение на специални газове (например фреони). Термопомпата абсорбира топлина от околното пространство (въздух) и я предава на водата в басейна. Благодарение на ниската електрическа консумация и използването на последните технологични новости, термопомпите постигат много високо КПД.

 

От приложената графика може да се види, че отоплението с термопомпа е:

Цените на термопомпите за басейн на пазара са сравнително високи. Независимо от високата първоначална инвестиция, термопомпата се изплаща бързо – обикновено за период от 1 до 3 години. Този срок зависи от големината на басейна, неговото географско разположение, средните годишни температури и др.

 

Специализираните термопомпи за басейни се различават от типичните термопомпени машини, използвани за отопление на други обекти. Основната разлика е в типа на топлообменника – тук се използват специални титаниеви сплави, устойчиви на агресивните химикали за дезинфекция на водата. Другата основна разлика произлиза от факта, че на практика термопомпите за басейни трябва да топлят при положителни температури на околната среда, тъй като басейните се използват предимно през пролетта, лятото и есента. Поради това те са така конструирани, че да са максимално ефективни в този температурен диапазон – коефициентът им на преобразуване (СОР) достига до 4 - 4.8, докато типично при други машини с общо предназначение е около 3.

 

Синтезирано, отоплението на басейните с термопомпи има следните предимства и недостатъци.

 

ПРЕДИМСТВА:

 

НЕДОСТАТЪЦИ:

 

Като заключение за отоплението на басейните можем да кажем следното: Няма еднозначно и най-добро решение за отоплението на водата в тези плувни съоръжения. За всеки конкретен обект трябва да се прецени уникалното съчетание на много фактори и да се подбере най-изгодният вариант като първоначална инвестиция, разходи за експлоатация и поддръжка. Много често най-удачното решение се оказва комбинация от два или повече метода за отопление.

отопление на басейн цена