Отопление на басейните

Температурата на водата е важен фактор за комфорта при ползване на плувния басейн. Добре е да се поддържа стойност около 24-25 °С. Нашата страна се намира в умерения географски пояс, където достигането на такива температури на водата единствено от слънчевото греене е възможно само в един кратък период през лятото – месеците юли и август. Плувният сезон в България обичайно е в периода юни-септември. Ето защо се налага басейните да се затоплят с помощта на някаква допълнителна енергия, за да се осигури приятна температура на водата и да се удължи сезонът на ползване на тези скъпи съоръжения.

 

Първата стъпка е определянето на необходимата топлинна мощност за конкретния басейн. Това е сложна топлотехническа задача, тъй като върху температурата на водата в басейна влияят редица фактори – температура и влажност на въздуха, наличие и скорост на вятъра, слънцегреене, разположение на басейна, тип на конструкцията на басейна, наличие и тип на покривало за басейна и много други. Определянето на точната мощност е важно, тъй като ако не е достатъчно висока, няма да може да се достигне желната температура на водата. Ако пък се презапасим и инсталираме прекалено голяма топлинна мощност, това безсмислено ще увеличи вложените средства.

 

При избора на отоплителната инсталация се изхожда от различни фактори като: наличните енергийни източници, тяхната цена, първоначалната инвестиция и периода на изплащането ѝ, и др.

 

Има много начини да се осигури отопление на басейните. Тук  ние ще разгледаме предимствата и недостатъците на отоплението с електрически нагреватели.

 

Този метод на отопление е относително прост в техническо отношение. За целта се използват специални като конструкция и изпълнение проточни електрически нагреватели, които се монтират на пътя на циркулиращата във филтърната система вода. Конструирани са по правило от висок клас неръждаеми материали или специализирани високотемпературни пластмаси. Оборудвани са с няколко защити, най-важните от които са защита от прегряване и защита от липса на поток. Най-важен в електрическият нагревател е самият нагревателен елемент. Тъй като тук се съчетава много голяма мощност в много малък обем, то нагревателните елементи работят в много натоварен режим. Поради това са изработени от специални материали и се отличават от нагревателите в един бойлер например.

 

Отоплението с електрически нагреватели има следните предимства и недостатъци:

 

ПРЕДИМСТВА:

 

НЕДОСТАТЪЦИ:

 

Използването на електрически нагреватели за отопление на басейните е оправдано само в случай, че няма възможност за друг начин на отопление. Използват се и когато трябва да се поддържа температурата на много малък воден обем, тъй като инвестиции за други, по-ефективни методи не са удачни, защото не могат да се изплатят в разумен период.

 

В следващите статии ще ви запознаем и с останалите методи за отопление на басейните: отопление с горива, отопление с термопомпи и с помощта на слънцето.