www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Основно оборудване > Отопление > Отопление с помощта на слънчевата енергия

Отопление с помощта на слънчевата енергия

Под това общо наименование обединяваме всички методи, чрез които целим да уловим и концентрираме слънчевата енергия и да я насочим за отоплението на водата в басейна. За целта се използват специални слънчеви колектори и слънчеви абсорбери.

Слънчевият колектор е специализирано съоръжение, чието предназначение е насочено към максимално ефективно оползотворяване на попадналата върху него слънчева енергия. Обикновено се състои от стъклени ампули или повърхности, под които има нанесен специален слой. Той ефективно поглъща слънчевата радиация и я предава на топлоносител, който с помощта на топлообменник я предава на циркулиращата вода в басейна. Най-ефективните соларни колектори са вакуумни – те работят и при по-ниска температура на околната среда.

                             

Слънчевите абсорбери са повърхности с черен цвят със специална конструкция, през които водата от басейна протича директно. Благодарение на черния цвят и специфичния дизайн многократно се увеличават нагревната площ и коефициентът на поглъщане на соларната енергия. Водната повърхност е с висока отразителна способност, подвижна е и реално усвоява около 30% от слънчевата радиация, или около 300 W/m2. Слънчевите абсорбери са с ефективност над 90% и успяват да преобразуват около 900 W/m2. По този начин водата в басейна достига бързо до приятна за плуване температура и се удължава плувният сезон.

Частен случай на соларен абсорбер са и т.нар. соларни покривала. Те представляват оборудване, изпълняващо две функции – едновременно покрива басейна и намалява топлинните му загуби и заедно с това абсорбира слънчевата енергия с помощта на черната си повърхност и специална конструкция.

 

Соларното отопление има следните предимства и недостатъци:

 

ПРЕДИМСТВА:

 

НЕДОСТАТЪЦИ:

 

Следва продължение (отопление с термопомпи)