Отопление с термопомпи

Отоплението на басейните с термопомпа е най-модерното и към този момент най-икономично решение. По своята същност термопомпата представлява устройство, което използва същия принцип като климатика, хладилника и други уреди, работещи на принципа на сгъстяване и разширение на специални газове (например фреони). Термопомпата абсорбира топлина от околното пространство (въздух) и я предава на водата в басейна. Благодарение на ниската електрическа консумация и използването на последните технологични новости, термопомпите постигат много високо КПД.

 

От приложената графика може да се види, че отоплението с термопомпа е: 

Независимо от сравнително високата първоначална инвестиция, термопомпата се изплаща бързо – обикновено за период от 1 до 3 години. Този срок зависи от големината на басейна, неговото географско разположение, средните годишни температури и др.

 

Специализираните термопомпи за басейни се различават от типичните термопомпени машини, използвани за отопление на други обекти. Основната разлика е в типа на топлообменника – тук се използват специални титаниеви сплави, устойчиви на агресивните химикали за дезинфекция на водата. Другата основна разлика произлиза от факта, че на практика термопомпите за басейни трябва да топлят при положителни температури на околната среда, тъй като басейните се използват предимно през пролетта, лятото и есента. Поради това те са така конструирани, че да са максимално ефективни в този температурен диапазон – коефициентът им на преобразуване (СОР) достига до 4-4.8, докато типично при други машини с общо предназначение е около 3.

 

Синтезирано, отоплението на басейните с термопомпи има следните предимства и недостатъци.

 

ПРЕДИМСТВА:

 

НЕДОСТАТЪЦИ:

 

Като заключение за отоплението на басейните можем да кажем следното: Няма еднозначно и най-добро решение за отоплението на водата в тези плувни съоръжения. За всеки конкретен обект трябва да се прецени уникалното съчетание на много фактори и да се подбере най-изгодният вариант като първоначална инвестиция, разходи за експлоатация и поддръжка. Много често най-удачното решение се оказва комбинация от два или повече метода за отопление.