www.aquatec-bg.com > Блог > Поддръжка > Професионална поддръжка

Професионална поддръжка

 Ще ви запознаем с дейностите, които се извършват, за да бъде поддържан един басейн в безупречно състояние.

 

Преди да се напълни басейна напролет, е необходимо да бъде почистен добре. След това се прави пълен оглед на облицовката и стълбите, за да се  убедим, че не са повредени и няма да застрашат ползвателите на басейна от евентуални наранявания. Прави се проверка дали филтрационната помпа работи в нормален режим и налягането във филтъра е в допустимите граници. Ел. таблото трябва да бъде в абсолютна изправност. При наличието на подводно осветление е необходимо да бъдат прегледани всички подводни прожектори за евентуален теч.

При напълването на басейна, в началото водата е леко зеленикава до кафява, ако има наличие на метали. За да се реагира адекватно, следва да се направи прецизен анализ на химичния състав и да се приложат съответните мерки.

 

 

За да бъде поддържан един басейн в безупречно състояние

 

 

В началото на всеки сезон може да се наложи добавянето на „стабилизатор на хлора". Той предпазва хлора от бързо разграждане под действие на слънчевите ултравиолетови лъчи.

 

 

Зимна защита

Всички задачи по поддръжката отнемат време и ресурси. Съществува възможност за абонаментна поддръжка от специализирани фирми. При ангажиране на професионалисти басейнът се поддържа технически изправен и с прозрачна, чиста и правилно обработвана вода. По този начин се предотвратява загуба на време и средства от страна на притежателите на басейни, които биха се получили при неправилна експлоатация. Това е доста известна практика при големите хотелски комплекси, при които е важно водата в басейна да е с безупречно качество.