www.aquatec-bg.com > Блог > Поддръжка

Поддръжка

Професионална поддръжка
Категория Поддръжка на 12 Февруари, 2015

Професионална поддръжка

Преди да се напълни басейна напролет е необходимо да бъде почистен добре. След това се прави пълен оглед на облицовката и стълбите, за да се  убедим, че не са повредени и няма да застрашат ползвателите на басейна от евентуални наранявания. Прави се проверка дали филтрационната помпа работи в нормален режим и налягането във филтъра е в допустимите граници.