1
1
www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Основно оборудване > Дезинфекция > Препарати за дезинфекция и поддръжка на басейна

Препарати за дезинфекция на басейна - поддръжка чрез хлор и други химикали

За да се радваме на басейн с кристално чиста вода, трябва да са налице три основни фактора: добра филтрираща система, оптимално химизирана вода и редовно механично почистване на басейна. Химичните препарати, с които се третира водата в басейните са дезинфектанти, химикали против водорасли, препарати с които се коригира нивото на рН, препарати за почистване и други. Важно е те да бъдат в правилните пропорции, за да не причинят дискомфорт на ползващите съоражението. Например, малките градински басейн в двора традиционно имат по-малък обем вода и трябва да бъдат третирани с по-малки количества препарати.

 

Хлор за басейн и химикали на хлорна основа

Дезинфектантите за басейн са препарати, които убиват микроорганизмите. Те най-често са хлорни, но има и такива без съдържание на хлор. Дезинфекцията с хлор е най-разпространеният начин за поддържане на водата – ефикасен и сигурен. Най-често се използват хлорни препарати за басейн в течно състояние, например натриев хипохлорит. През последните години се срещат твърди препарати и под формата на хлорни таблетки или гранули. Те биват най-различни видове. Тези, които се разтварят бързо във водата (15-20 мин.) се наричат "бърз хлор", а бавноразтворимите (3-4 дена) – "бавен хлор". Съществува и "комбиниран хлор", който също се разтваря бавно във вода, но съдържа в себе си и други химически препарати. Те имат 5 действия: дезинфекция (основно действие на хлора на таблетки), антиалги (алгицид против водорасли), коагулация, стабилизиране на свободния хлор и омекотяване на водата. Всички хапчета за басейн съдържат висок процент (обикновенно между 60% и 90%) активно вещество (хлор) и са изключително ефективни за дезинфекция на басейна.

Течният натриев хипохлорит се използва най-често при по големи басейни, които са оборудвани с автоматични дозаторни системи. Съдържанието на активното вещество е 90 g/l хлор, който е стабилизиран с 15 g/l натриева основа.

При всички случаи, когато се използват хлорни препарати, е необходимо да се следи така наречения „остатъчен” хлор във водата. Неговото ниво трябва да е в рамките на 0.6 – 1.5 ppm (мг/литър). Установяването му става с тестове за басейни. Тези тестове са комбинирани. С тях също може да се измерва нивото на бром. То трябва да бъде в рамките на 2.0 – 4.0 ppm (мг/литър).

 

Препарати за басейна без хлор

От групата на препаратите без хлор, кислородът е един от най мощните окислители (10 пъти по силен от хлора). Той има силно изразен бактерициден ефект. Основно предимство на този химикал за почистване на басейна е, че при третиране на водата с него не се образуват неприятно миришещи съединения, като е при хлорните дезинфекционни препарати. Кислородът идва под формата на бели гранули.

Бромът е от групата на халогенните елементи. Има силно изразена окислителна способност, като същевременно не отделя съединения с неприятна миризма. Поради това и поради устойчивостта му към по-високи температури, бромът се използва предимно за дезинфекция на басейни с висока температура на водата и тангенторни вани. Бромът за дезинфекция е във формата на 20 грамови таблетки.

 

химикали за басейн от Акватек

 

Антиалги - химикали против водораслите в басейна

Препаратът против водорасли се нарича "Антиалги" (от латинското algues – водорасли). Навсякъде, където има вода, се развиват и водорасли, ако не се вземат специални мерки. Разбира се, става дума за микроскопични организми, чиито спори се носят от вятъра и дъждовете. Попаднали в басейна те се развиват, образуват колонии, натрупват се по облицовката и във водата и влошават качествата и. Затова е необходимо периодично да се добавя алгицид (химикал против водорасли в басейна) в количество и дозировка, зависещо от концентрацията на самия препарат.

 

pH на водата - най-важният компонент за действието на препаратите за дезинфекция на басейна

Препаратите за корекция на pH регулират киселинността на водата в граници, при които дезинфектантите са най-ефективни. В различните райони водите са с различна киселинност – по-кисели (с ниско pH) или по-алкални (с високо pH). Във всеки басейн трябва да се поддържа киселинност pH в границите между 7,2 и 7,6. Този диапазон осигурява максимален ефект от действието на дезинфектантите и другите химикали за басейн. Ако pH показателят на водата е много над тези граници, започва бързо развитие на микроорганизми, които не могат да бъдат унищожени, тъй като таблетките за пречистване на водата вече не са достатъчно ефективни. Ако стойността е много под тези граници, започва дразнене по кожата и в очите, корозия по някои метални елементи в басейна, възможни са и нарушения в облицовките от керамика. Съществуват препарати за повишаване и понижаване на pH, така наречените "pH+" и "pH-" таблетки за басейн.

Параметърът pH се следи с помощта на тестове за басейн, който обикновено е неразделна част от теста за остатъчен хлор. За поддръжката на басейна се прилагат и различни варианти за почистване. Те спомагат за разтваряне и отстраняване на замърсители, варовик и други и осигуряват запазването на добрия външен вид на басейна. Има химикали за басейн, които служат за общо почистване и отстраняване на варовик, препарати за почистване на водната линия и други.

 

Други препарати за басейна

Спомагателните вещества увеличават ефективността на някои от другите препарати или на филтърната система. Такива са например коагулантите – вещества, които предизвикват слепване и окрупняване на миниатюрните твърди частици във водата, като по този начин позволяват на филтърната система да ги "улови" и отстрани по-лесно.

Важно е да се знае, че когато се борави с химикали за басейни, е необходимо предварително да се запознаем с информационния лист за безопасност на продуктите и внимателно да прочетем написаното на етикета и на придружаващите ги инструкции за употреба. Също така трябва да се има предвид, че хлорните препарати са доста концентрирани и могат да отделят силно задушливи газове, затова е необходимо да сме снабдени с предпазни ръкавици, маски, престилки и очила при работа с таблетките за басейн.