www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Основно оборудване > Дезинфекция > Препарати за дезинфекция и поддръжка на басейна

Препарати за дезинфекция и поддръжка на басейна

За да се радваме на басейн с кристално чиста вода, трябва да са налице три основни фактора: добра филтрираща система, оптимално химизирана вода и редовно механично почистване на дъното и стените на басейна. Химичните препарати, с които се третира водата в басейните са  дезинфектанти, препарати против водорасли, препарати с които се коригира нивото на рН, препарати за почистване и други.

 

Дезинфектантите са препарати, които убиват микроорганизмите. Те са хлорни и без съдържание на хлор. Дезинфекцията с хлор е най-разпространеният начин за поддържане на водата, ефикасен и сигурен. Най-често се използват хлорни препарати за басейн в течно състояние, например натриев хипохлорит. През последните години се срещат твърди хлорни препарати и под формата на таблетки или гранули. Те биват най-различни видове. Тези, които се разтварят бързо във водата (15-20 мин.) се наричат „бърз хлор", а таблетките, които са бавноразтворими (3-4 дена) – „бавен хлор". Съществува и „комбиниран хлор", който също се разтваря бавно във вода, но съдържа в себе си и др. химически препарати. Тези таблетки имат 5 действия: дезинфекция, антиалги (против водорасли), коагулация, стабилизиране на свободния хлор и омекотяване на водата. Всички таблетки съдържат висок процент (обикновенно между 60% и 90%) активно вещество (хлор) и са изключително ефективни.

 

Течният препарат „натриев хипохлорит” се използва при по големи басейни, които са оборудвани с автоматични дозаторни системи. Съдържанието на активното вещество е 90 g/l хлор, който е стабилизиран с 15 g/l натриева основа.

При всички случаи, когато се използват хлорни препарати, е необходимо да се следи така наречения „остатъчен” хлор във водата. Неговото ниво трябва да е в рамките на 0.6 – 1.5 ppm (мг/литър). Установяването му става с тестове за басейни. Тези тестове са комбинирани. С тях също може да се измерва нивото на бром. То трябва да бъде в рамките на 2.0 – 4.0 ppm (мг/литър).

От групата на препаратите без хлор, кислородът е един от най мощните окислители (10 пъти по силен от хлора). Той  има силно изразен бактерициден ефект. Основно предимство на този препарат е, че при третиране на водата с него не се образуват неприятно миришещи съединения, като е при хлорните препарати. Препаратът е под формата на бели гранули.

 

Бромът е от групата на халогенните елементи. Има силно изразена окислителна способност, като същевременно не отделя съединения с неприятна миризма. Поради това и поради устойчивостта му към по-високи температури, бромът се използва предимно за дезинфекция на тангенторни вани и басейни с висока температура на водата. Бромът за дезинфекция е във формата на 20 грамови таблетки.

 

химикали за басейн от Акватек

 

Препаратът против водорасли се нарича „Антиалги" (от лат. Algues – водорасли). Навсякъде, където има вода, се развиват и водорасли, ако не се вземат специални мерки. Разбира се, става дума за микроскопични организми, чиито спори се носят от вятъра и дъждовете. Попаднали в басейна те се развиват, образуват колонии, натрупват се по облицовката и във водата и влошават качествата и. Затова е необходимо периодично да се добавят препарат против водорасли в количество и дозировка, зависещо от концентрацията на самия препарат.

 

Препаратите за корекция на pH регулират киселинността на водата в граници, при които дезинфектантите са най-ефективни. В различните райони водите са с различна киселинност – по-кисели (с ниско pH) или по-алкални (с високо pH). Във всеки басейн трябва да се поддържа киселинност pH = 7.2 - 7.6. Този диапазон осигурява максимален ефект от действието на дезинфектантите и другите препарати. Ако pH показателят на водата е много над тези граници, започва бързо развитие на микроорганизми, които не могат да бъдат унищожени, тъй като дезинфекциращите препарати вече не са достатъчно ефективни. Ако стойността е много под тези граници, започва дразнене по кожата и в очите, корозия по някои метални елементи в басейна, възможни са и нарушения в облицовките от керамика. Съществуват препарати за повишаване и понижаване на рН, т.нар. „рН+" и „рН-"

 

Параметърът рН се следи с помощта на тест, който обикновено е неразделна част от теста за остатъчен хлор. За поддръжката на басейна се прилагат и препарати за почистване. Те спомагат за разтваряне и отстраняване на замърсители, варовик и др. и осигуряват запазването  на добрия външен вид на басейна. Има препарати за общо почистване и отстраняване на варовик, препарати за почистване на водната линия и др.

Спомагателните вещества увеличават ефективността на някои от другите препарати или на филтърната система. Такива са например коагулантите – вещества, които предизвикват слепване и окрупняване на миниатюрните твърди частици във водата, като по този начин позволяват на филтърната система да ги "улови" и отстрани по-лесно.

Важно е да се знае, че когато се борави с тези химически препарати, е необходимо предварително да се запознаем с информационния лист за безопасност на продуктите и внимателно да прочетем написаното на етикета и на придружаващите ги инструкции за употреба. Също така трябва да се има предвид, че хлорните препарати са доста концентрирани и могат да отделят силно задушливи газове, затова е необходимо да сме снабдени с предпазни ръкавици, маски, престилки и очила при работа с тях.