Хотел Light House, Балчик

Обект: Хотел Light House, Балчик
Тип: Обществен басейн
Технология: Преливен улей
Облицовка: Порцелан

Голям развлекателен плувен басейн с оригинална форма. Басейнът има обособена зона за деца. Атракции: мостче над дълбоката част, водопад "Водна гъба" в детското отделение. Има подводно осветление

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, декоративни елементи, осветление.