1
1

Област София - Частен басейн I

Обект: Област София - Частен басейн I
Тип: Частен басейн
Технология: Инфинити
Облицовка: Стъклокерамика - лукс

Домашен басейн, изграден изграден върху терен със значителна денивелация. Умело използван ефект за оптично "сливане" с хоризонта и създаване на чувство за безкрайност.

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна.