1
1

Област София - Частен басейн III

Обект: Област София - Частен басейн III
Тип: Частен басейн
Технология: Скимери
Облицовка: PVC фолио

Домашен басейн от икономичен клас. Модел KRETA, водна площ - 35 m2, обем - 60 m3.

Инсталиран е почти изцяло над терена; около него е изградена конструкция с декоративна и защитна функция, в която се намира и техническото помещение. Оборудван е с пясъчен филтър; има подводно осветление. За влизане се ползва стълба модел ABOVE GROUND SEMI ELEVATED.

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, подводно осветление.