Област София - Частен басейн IV

Обект: Област София - Частен басейн IV
Тип: Частен басейн
Технология: Моноблок
Облицовка: PVC фолио

Домашен басейн с удължена бъбрековидна форма, умело уравновесена чрез преминаващото над него мостче. Освен че е ефектен архитектурен акцент, мостчето улеснява придвижването в двора.

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна.