1
1

Област Варна - Частен басейн II

Обект: Област Варна - Частен басейн II
Тип: Частен басейн
Технология: Преливен улей
Облицовка: Стъклокерамика

Домашен басейн, изграден върху терен със значителна денивелация. Има бъбрековидна форма, с монолитни стъпала за влизане.

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна.