1
1

Област Варна - Частен басейн III

Обект: Област Варна - Частен басейн III
Тип: Частен басейн
Технология: Скимери
Облицовка: Стъклокерамика

Домашен басейн, изграден върху терен с издължена форма и неголяма денивелация. Зоната за възрастни е овална, а прилепената до нея детска част е кръгла. Откъм детската част има монолитни стъпала за влизане. Удачно е използван наклонът на терена. Басейнът е декориран с геометричен фриз по протежение на водната линия и с пано на дъното.

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна.