1
1

Област Варна - Частен басейн V

Обект: Област Варна - Частен басейн V
Тип: Частен басейн
Технология: Скимери
Облицовка: Стъклокерамика

Домашен басейн, изграден върху терен с неголяма денивелация. Има класически дизайн, умело вписан в очертанията и релефа на двора. Басейнът е снабден с лятно предпазно покривало.

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, доставка на покривало.