www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Спортни басейни - част 1

Спортни басейни - част 1

В тази статия ще ви запознаем с особеностите на басейните, предназначени за спорт.

Басейните са водни съоръжения, които освен за развлекателни цели се използват и за провеждане на спортни състезания в тях. Основните спортове са плуване, водна топка, скокове във вода и синхронно плуване. Те се практикуват в открити и закрити спортни басейни. Тъй като не е рентабилно за всеки различен спорт от посочените да се прави отделен басейн, обикновено басейните за състезателни и тренировъчни цели се проектират по този начин, че в тях да може да се практикуват и четирите спорта. За това е важно преди да се започне да се проектира един басейн да се знае какви видове спортове ще се практикуват в него. Tова е така защото трябва да се подберат точните размери и дълбочини така, че да може да удовлетворяват изискванията на тези спортове. Спортните басейни се проектират с правоъгълна форма, а размерите могат да бъдат различни.

 

Олимпийски басейн с размери 50 х 25 м         Полуолимпийски басейн с размери 25 х 12,50 м

                  Олимпийски басейн с размери 50 х 25 м                                                Полуолимпийски басейн с размери 25 х 12,50 м

 

Откритите плувни басейни се разполагат така, че надлъжната им ос трябва да е по посока на север – юг. При закритите басейни е важно да се спази светлата височина над водното ниво на басейна. Тя зависи от размера и предназначението на басейна. Стандартната светла височина за 50 м басейн е 6 м, а за учебни басейни е 4,20 м.

Плувни състезания се провеждат в басейни с дължина 50,00 м и ширина 25,00 м или с дължина 25,00 м и ширина 12,50 м. При учебно – тренировъчни басейни може да се приложат и следните дължини извън стандартните: 16,66 м и 33,33 м, както и следните ширини извън стандартните: 10,00, 11,50, 15,00, 16,66, 21,00 м.

Дълбочината на водата зависи от това какви спортове ще се практикуват в басейна. Ако се практикува само плуване, то дълбочината му трябва да бъде минимум 1,80 м, като се допуска намаляване на дълбочината при напречната стена без стартови блокчета до 1,35 м. Стените се проектират вертикални и успоредни помежду си при допустимо отклонение 3 см. от номиналния размер. Например дължината на един олимпийски басейн трябва да бъде от 50,00 м до 50, 03 м. По целият периметър на басейна трябва да има стъпало за почивка, което се проектира на 1,20 м под водното ниво.

Спортният басейн може да се направи със скимери или с преливен улей. Нашата препоръка е да се изгради с преливен улей. По този начин се получава по – добро пречистване на водата и водното ниво е наравно с плочника, а не е на 15 см. по – ниско от него. Преливният улей се проектира или по целия периметър или само по двете дълги страни на басейна. Според нас по-добре е да се правят само по двете дълги страни на басейна, а двете къси страни да се вдигнат с 30 см. над водното ниво. В резултат на това стартовите блокчета, които се монтират, стават по – ниски – 40 см. / общата дължина за стартиране трябва да бъде 70 см. над водното ниво на басейна и освен това не е нужно да се слагат подвижни стени, които да спомагат за обръщането на плувците.

 

Следва продължение (СПОРТНИ БАСЕЙНИ - ЧАСТ 2)