www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Спортни басейни - част 2

Спортни басейни - част 2

При изготвяне на проекти за плувните басейни трябва да се предвидят стълби за влизане и излизане. Необходимият брой на стълбите е 4 или 6 в зависимост от дължината на басейна. Стълбите биха могли да са метални с противохлъзгащо покритие или могат да се оформят монолитни в самите ниши.

 

При спортните басейни се поставя специална маркировка. Надлъжно по дъното на басейна за плуване се прави обозначение на коридорите. Прави се маркировка и по двете къси напречни стени за обръщането на плувците. Маркировката трябва да се изпълни от контрастен цвят. Плувните коридори се очертават и върху водната повърхност посредством въжета с нанизани поплавъци върху тях. Поплавъците могат да бъдат с различен профил и сечение. Важно е те да могат да поемат предизвиканите от плувците вълни. Стандартите позволяват диаметъра на тези въжета да варира от ф 110 до ф 150 мм.

 

Закрит полуолимпийски басейн - гр  Шумен   Открит олимпийски басейн Юлиян Русев - гр  Варнa

              Закрит полуолимпийски басейн - гр  Шумен                                     Открит олимпийски басейн Юлиян Русев - гр  Варна

 

Освен маркировката в спортните басейни се поставят и два вида индикатори: за фалстарт и за обръщане по гръб . Индикаторите за обръщането по гръб се монтират на 5,00 м от всяка от късите страни и на височина 180 см от водната повърхност и представляват триъгълни флагчета. Индикаторът за фалстарт се поставя на 15,00 м от страната, от която се стартира и се поставя на 120 см от водната повърхност и представлява въже с нанизани на него поплавъци.

 

В басейните могат да се поставят и илюминатори за наблюдение и заснемане с камери на плувците. Те се разполагат по дългите страни и в дълбоката част на басейна. При провеждане на състезания или отчитане на резултати при тренировките се използва електронна система.

 

Те представлява сложно съоръжение, което се състои от много елементи: тайминг система за плувни спортове, интерфейсни кутии за свързване на оборудването на всеки пост, комплект със съдийски ръчен бутон, контактни плочи за стартовите блокчета, стартова система за коридорите с индивидуални говорители, централен говорител и флаш светлина, табло с необходимите редове за едновременно отразяване на резултатите на всичките коридори и др.

 

Спортните басейни могат да бъдат с всякакъв вид облицовка, но е задължително късите им страни да бъдат от противохлъзгащ материал, за да се улеснява обръщането на плувците. Ние препоръчваме облицовката на плувните басейни да бъде направена с порцеланови плочки с размери 245 х 120 х 8 мм. Това спомага за намаляването на фугите и по–добра здравина на самата облицовка поради голямата площ на плочката.

 

При порцелановите плочки има и противохлъзгащи такива, които могат да се монтират по двете къси страни. При избора на борда на басейн с преливен улей препоръчваме порцелановите плочки да бъдат система „FINLAND”. При нея плочките са наклонени. Така се постига плавен наклон имитиращ лагуна, при който се получава „гасенето” на получените от плувците вълни.

 

Следва продължение (СПОРТНИ БАСЕЙНИ - ЧАСТ 3)