www.aquatec-bg.com > Блог > Басейни > Спортни басейни - част 3

Спортни басейни - част 3

В тази статия ще обърнем внимание на басейните за скокове във вода, водна топка и синхронно плуване.

 

Такива състезания могат да се провеждат в отрити и в закрити басейни. Всеки един от тези басейни има изискване за размери на водното огледало в зависимост от това какви дисциплини ще се практикуват в него.

 

Басейните за скокове във вода могат да бъдат с различни размери в зависимост от съоръженията, които ще бъдат монтирани в него: каква комбинация от различни видове платформи и трамплини ще бъдат избрани и по какъв начин ще се подредят те. От това зависи и широчината, дължината и дълбочината на басейна. Той може да бъде както с размер 13,50 на 17,65 м, така и с размери 20,00 м на 20,00 м.

 

Състезания се провеждат по следните дисциплини: скокове от трамплин с Н = 3,00 м и скокове от кула с Н = 10,00 м. Скокове от 1,00 м трамплин и кула с височина – 1,00; 3,00; 5,00 или 7,50 м се практикуват само при учебно - тренировъчни дейности.

 

       

Плувен басейн с кула за скокове във вода       НСБ Спортпалас - КК Зл.пясъци     Закрит плувен басейн с кула за скокове във вода

 

Много е важно при проектирането на такива съоръжения да се спазят разстоянията между осите на самите трамплини и платформи, както и разстоянията от последната платформа за скок до стените на басейните.

 

В басейните за скокове във вода могат да се монтират следните допълнителни устройства: илюминатор за наблюдения и заснемане, устройство за механично раздвижване на водата под трамплините и платформите, устройство за създаване на въздушна възглавница за омекотяване на ударите при грешни скокове.

 

Състезанията по водна топка се провеждат в басейни с размери 30,00 х 20,00 м и минимална дълбочина 1,80 м. Басейнът трябва да има информационни табла с време-измервателна апаратура и радиоуредба.

 

Състезания по синхронно плуване се провеждат в басейни, които могат да осигурят водно огледало с размери 12,00 х 12,00 м и минимална дълбочина 3,00 м. В такъв тип басейн трябва да се предвиди необходимата апаратура за подводно озвучаване, както и подводно осветление. Подводните тонколони могат да бъдат монтирани стационарно в монолитната конструкция на басейна. Също така могат да бъдат и подвижни и да се поставят във водата само при тренировки и състезания.

 

Като обобщение на темата можем да заключим, че при проектирането и изграждането на спортни басейни е много важно първо да се изясни точно каква е концепцията за басейна, какви видове тренировки и спортни състезания ще се извършват в него. Това определя какви ще са размерите на съоръжението, както и вида на необходимото оборудване.