1
1

UV Стерилизация

UV стерилизацията е един от новите и модерни начини за дезинфекция на плувни басейни и питейни води. Методът е базиран на пагубното действие на ултравиолетовите лъчи върху живите организми. Използват се специални генератори, излъчващи в точно определен спектър – с дължина на вълната 254 нанометра. Доказано е, че тази част от ултравиолетовите лъчи има най-силно въздействие върху практически всички микроорганизми – бактерии, вируси, алги, гъбички и др. (включително тези, устойчиви на обичйните методи за дезинфекция чрез химикали).

 

Друго голямо предимство на UV дезинфекцията за басейн е, че драстично се намалява необходимостта от добавяне на химикали във водата. Това означава по-малко разходи за препарати, по-малко рискове за здравето, по-дълъг живот за оборудването и, не на последно място – липса на неприятни миризми и изпарения, които често съпътстват традиционното третиране с химикали. Остава необходимостта да се поддържа в нормални граници киселинността на водата.

Принципът на работа на ултравиолетовите стерилизатори е прост: водата се пропуска с определена скорост през тръба, в средата на която се намира специална (излъчваща в определен спектър) UV лампа. Не бива да се превишава дебита, за който е проектиран уреда – в противен случай дезинфекцията няма да е достатъчно ефективна.

 

Монтажът е лесен и бърз; това позволява и осъвременяване на съществуващи системи за химическа дезинфекция без допълнителни разходи за инсталация. Не е нужна специална поддръжка, освен подмяна на лампата приблизително веднъж на три години (в зависимост от интензивността на експлоатация). Корпусът може да бъде изработен от пластмаса или неръждаема стомана.

 

Стерилизаторът се включва във филтрационната система, като се инсталира между филтъра и нагревателя. Това обуславя още едно предимство – преминаващата вода се третира многократно: т.е. дори след първото преминаване да са останали малка част живи организми, то при следващите преминавания на водния поток през UV лъчението те биват унищожени.