Harmony Hills – с. Рогачево

Построен басейн с детска зона, отделена от частта за възрастни с лагуна.

Атракционен елемент: стоящ водопад тип „Дъга“. В облицовката на дъното е включено пано, изобразяващо емблемата на ваканционния комплекс.

Обхват на изпълнение: проектиране на басейна, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, атракционни елементи.

Година:2014
Съоръжения::Басейн, Водопад, Детска зона
Категория: