Хотел Емералд, Равда

  Комплекс от четири външни и един вътрешен развлекателни плувни басейни с уникални форми и дизайн на облицовките.

  Два от външните басейни са разположени в група, с разлика в нивата. Към тях има воден бар с покрив-фонтан, от който се спускат „водни завеси“ около бара. Част от детската зона е издигната над основния басейн и се свързва с него чрез преливник-пързалка. Останалите два басейна са самостоятелни, като единият е изцяло детски, разделен на две възрастови зони.

 Всички басейни разполагат с ефектно осветление. Имат плитчини, хидромасажни зони, различни водни атракции.

  Вътрешният басейн е просторен, с раздвижена форма и елегантен дизайн. 

 Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейните, атракционни елементи, осветление, хидромасажно оборудване. 

Година:2006
Съоръжения::Басейн
Категория: