Калиакрия Ризорт, Каварна

Обект: Калиакрия Ризорт, Каварна
Тип: Обществен басейн
Технология: Инфинити; преливен улей
Облицовка: Стъклокерамика

Развлекателен плувен басейн с уникална форма. Удачно е използвано разположението върху високия бряг и е постигнат ефект за оптично сливане с хоризонта. Басейнът е един от първите в страната, изпълнен по такава технология.

Басейнът има обособена зона за деца, лагуна, воден бар, изящно мостче. Има подводно осветление

Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, декоративни елементи, осветление.