Хотел Light House – Балчик

Голям развлекателен плувен басейн с оригинална форма. Басейнът има обособена зона за деца. Атракции: мостче над дълбоката част, водопад „Водна гъба“ в детското отделение. Има подводно осветление.

Обхват на изпълнение: проектиране и изграждане на басейна, доставка и монтаж на части за басейна, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, декоративни елементи, осветление.

Година:2007
Клиент:Бараж Комплект ООД
Съоръжения::Басейн
Категория: