Хотел Light House – Балчик

  Голям развлекателен плувен басейн с оригинална форма. Басейнът има обособена зона за деца. Атракции: мостче над дълбоката част, водопад “Водна гъба” в детското отделение. Има подводно осветление

 Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, декоративни елементи, осветление.

Година:2007
Клиент:Бараж Комплект ООД
Съоръжения::Басейн
Категория: