Хотел Несебър Бийч

 Група от три стъпаловидно разположени развлекателни плувни басейна със сложна форма.

 Най-високо разположеният е детски, следващото ниво е за възрастни.

 Най-ниският частично навлиза под колонадата с арки, поддрържаща терасата на хотелския ресторант. Под една от арките има воден бар, а над останалите две са монтирани водопади тип “Водна завеса“. Има няколко хидромасажни зони и лагуна.

 Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейните, столове за воден бар, водни атракции, хидромасажно оборудване.

Година:2008
Съоръжения::Басейн
Категория: