Хотел Oasis Del Mare – Лозенец

 Група от два развлекателни плувни басейна.

 Басейните са просторни и с раздвижена форма, умело подчертана от богатата на декоративни елементи облицовка. Разполагат с подводно осветление.

 Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейните, осветление.

Съоръжения::Басейн
Категория: