Калиакрия Ризорт – Каварна

Развлекателен плувен басейн с уникална форма. Удачно е използвано разположението върху високия бряг и е постигнат ефект за оптично сливане с хоризонта. Басейнът е един от първите в страната, изпълнен по такава технология.

Басейнът има обособена зона за деца, лагуна, воден бар, изящно мостче. Има подводно осветление.

Обхват на изпълнение: проектиране и изграждане на басейна, доставка и монтаж на части за басейни, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна, декоративни елементи, осветление.

Година:2008
Съоръжения::Басейн
Категория: