Водно огледало – Azur Premium

  Един от най-впечатляващите жилищни комплекси, намиращ се в „Св. Константин и Елена“. Изцяло са изградени две водни огледала с обща филтрация в Японски стил градина. Всяко едно от тях е с водна площ от 32.5 кв. м. и воден обем от 11.5 куб. м. . Което прави обща водна площ от 65 кв.м. и общ воден обем от 23 куб. м. .

  Филтрационната система е тип „Inifinity“, която в комбинация с подводното осветление и фиброоптичното влакно по външният периметър, допълват Японската градина на обекта.

  Освен водните огледала, са извършени довършителни дейности и инсталации на оборудване за басейни по басейн с размери 20.15 м на 9.4 м.

Година:2020-2021
Клиент:Domex
Съоръжения::Басейн; Водно огледало
Категория: