ARGISHT PARTEZ, Златни Пясъци

  Развлекателен плувен басейн с две обособени зони за деца и лагуна, с разработен уникален дизайн. В облицовката на дъното е включено пано, изобразяващо емблемата на комплексa.

 Обхват на изпълнение: проектиране, изграждане, доставка и монтаж на технологичното оборудване, всички инсталации, хидроизолация и облицовка на басейна.

Година:2014
Клиент:АРГИЩ ООД
Съоръжения::Басейн
Категория: