052 57 50 57

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

ÎN CADRUL AQUATEC Ltd.

Conducerea AQUATEC Ltd este conștientă de faptul că prosperitatea companiei și stabilitatea acesteia depind de calitatea serviciilor oferite clienților săi. Poziționăm clientul în centrul atenției tuturor angajaților companiei noastre.

În acest scop, Conducerea AQUATEC Ltd a implementat Sistemul de management integrat.

Conducerea AQUATEC Ltd are convingerea că:

Pentru a dezvolta afacerea în direcția dorită, este imperios necesar să se mențină și să se îmbunătățească în permanență sistemul de management integrat în funcție de contextul mediului de afaceri și de un mod de gândire bazată pe risc încorporat în întreaga sa structură -

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Pentru a atinge și a menține standardele înalte ale produselor noastre, care sunt utilizate de un segment larg de clienți, este necesară menținerea unui sistem de management care să ofere garanții depline de siguranță, eficiență, competitivitate și calitate.

Obiectivul nostru principal constă în implementarea unei strategii și de acțiuni care să asigure satisfacerea cerințelor și a activităților de sănătate și securitate la locul de muncă, asigurând protecția mediului, precum și asigurarea conformității permanente cu cerințele legale și cu alte cerințe reglementate.

Conducerea AQUATEC Ltd este conștientă că aceste obiective pot fi atinse doar cu ajutorul unor angajați bine pregătiți și motivați. Numai angajații motivați pot satisface cerințele și așteptările clienților. Numai angajații motivați se vor strădui să-și păstreze locul de muncă și să asigure prosperitatea companiei pentru care lucrează. Prin urmare, conducerea protejează interesele angajaților săi prin:

 • Remunerarea adecvată a forței de muncă, în funcție de rezultatele obținute.
 • Asigurarea unui mediu de lucru sănătos, sigur și competitiv. Acest lucru se realizează prin respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare prin utilizarea unui sistem implementat în conformitate cu cerințele ISO 45001:2018.
 • Oportunități de training și calificare.
 • Stimularea inițiativei și a unui microclimat favorabil.
 • În același timp, conducerea solicită tuturor angajaților săi să depună maximum de efort, diligență, inițiativă și responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Conducerea AQUATEC Ltd protejează, de asemenea, interesele proprietarilor companiei. Aceasta se străduiește să dezvolte afacerea și să crească profitul realizat de companie. Conducerea se străduiește să asigure un management stabil și perspective de dezvoltare.

Conducerea AQUATEC Ltd. stabilește o politică de relații corecte și reciproc avantajoase cu furnizorii săi. Principiul nostru de bază este de a lucra cu materiale de calitate, design bun și tehnologii noi. Prin urmare, avem cerințe ridicate față de furnizorii noștri și dorim să construim cu aceștia relații de parteneriat și încredere reciprocă de lungă durată.

Conducerea AQUATEC Ltd. are o poziție publică activă și adoptă o atitudine responsabilă față de protecția mediului, respectând toate cerințele legale și de reglementare prin intermediul unui sistem dezvoltat și implementat în conformitate cu standardul ISO 14001:2015.

 • Monitorizăm și evaluăm în permanență aspectele de mediu cel puțin o dată pe an și ori de câte ori apare o schimbare în tehnologia de operare și în reglementările autorităților naționale.
 • Gestionăm în mod riguros și eficient impactul pe care îl avem asupra factorilor de mediu prin intermediul operațiunilor desfășurate de compania noastră.
 • Monitorizăm și identificăm riscurile potențiale de impact nedorit asupra mediului și le controlăm cu strictețe.
 • Avem o atitudine responsabilă față de deșeurile generate din activitățile noastre și asigurăm reciclarea sau eliminarea acestora prin intermediul unor companii partenere autorizate
 • Avem grijă să asigurăm cele mai bune condiții posibile pentru utilizarea eficientă a energiei și a resurselor naturale.
 • Stabilim obiective anuale pentru îmbunătățirea sistemului de management în domeniul mediului și ne asigurăm că toți angajații noștri sunt informați și se angajează să le atingă.

Conducerea AQUATEC Ltd. și angajații săi se străduiesc să identifice în permanență oportunitățile de îmbunătățire a activităților companiei în ceea ce privește asigurarea sănătății și a siguranței la locul de muncă.

 • Efectuăm evaluări periodice ale riscurilor pentru securitate și sănătate și luăm măsurile necesare pentru a elimina pericolele și a reduce riscurile pentru a preveni accidentele, incidentele și accidentele de muncă în rândul angajaților noștri.
 • Le oferim angajaților noștri un mediu de lucru securizat și sigur și le punem la dispoziție toate echipamentele de protecție personală necesare.
 • Respectăm cu strictețe cerințele legislative privind sănătatea și siguranța la locul de muncă.
 • Monitorizăm periodic Sistemul de asigurare al siguranței la locul de muncă și al sănătății angajaților siguranță și luăm măsuri pentru a ne asigura că sunt îndeplinite toate cerințele necesare.
 • Stabilim anul obiective pentru a îmbunătăți sistemul de sănătate și securitate la locul de muncă și ne asigurăm că toți asociații sunt informați și se angajează să le atingă.

Conducerea AQUATEC Ltd. își încurajează angajații să raporteze situațiile periculoase, astfel încât măsurile preventive și acțiunile corective să poată fi luate în timp util. Angajații au dreptul de a părăsi locul de muncă dacă există un pericol și trebuie să informeze imediat conducerea.

Respectarea politicii de management al calității, mediului și siguranței este asigurată prin stabilirea anuală a unor obiective specifice măsurabile pentru a obține performanțe la toate nivelurile.

Conducerea AQUATEC Ltd. se asigură că principiile enunțate mai sus sunt cunoscute de toți angajații societății, că aceștia înțeleg semnificația și importanța lor și că se străduiesc să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu aceste principii.

ro_RORO
bg_BGBG en_GBEN ro_RORO