МАТЕРИАЛИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ И ПОРЦЕЛАНОВИ ПЛОЧКИ

При полагане на стъклокерамична или порцеланова облицовка на басейна много важно условие е осигуряването на качествени материали и точното спазване на технологията за нейния монтаж за да се постигне правилно строителство на басейна.

При лепенето на самите плочки те не могат да компенсират неравностите на повърхността, върху която се полагат. За това е много важно да подготвим равни повърхности, върху които да лепим плочките. Препоръчваме при измазването да се слага добавка за водоплътност на циментовата замазка. Хидроизолацията трябва да се положи в два слоя, като между тях се монтира армираща мрежа. Тя спомага за увеличаването на механичната якост на хидроизолацията. Допълнително на всички хоризонтални и вертикални ръбове между двата слоя хидроизолация се монтира еластична армирана лента с ширина 120 мм за укрепване на ъглите. Това е необходимо да се направи, защото при полагането на армиращата мрежа на самите ръбове тя се пречупва. В тази връзка следва задължително да се направят холкери по всички хоризонтални ръбове на басейна и на компенсаторния резервоар (при басейните с преливен улей).

Хубаво е лепилото да бъде с бял цвят. Ако изберете сиво лепило, при полагане след това на по–светъл цвят фуга има опасност от прозиране на лепилото. Ако предпочетете фуга на циментова основа следва да се има предвид, че такива фуги издържат максимум 4 сезона. В следствие на активните химични съставки във водата тя се разрушава. Затова е препоръчително да се използва епоксидна фугираща смес. Тя е двукомпонентна паста, която след полагане полимеризира в твърда маса, която издържа на всякакви химични въздействия. Препоръчва се оформянето на делатационни фуги на всеки 3 метра и по всички ъгли с помощта на специализираните силикони.

При полагането на хидроизолацията, лепилото и фугиращата смес е много важно да се спазва точно технологията за тяхното полагане.

При басейните с преливен улей трябва да се обърне внимание и на обработването на улея, както и на компенсаторните им резервоари. Препоръчваме те да се обработят чрез епоксидна боя, чието полагане е лесно.

Обикновено басейните се леят на два пъти: първо се излива дъното, след това стените. Добре е да се използва на ватерстоп или набъбваща лента.