СПОРТНИ БАСЕЙНИ – ОСОБЕНОСТИ, СПЕЦИФИКИ, ЕЛЕМЕНТИ

В тази статия ще ви запознаем с особеностите на басейните, предназначени за спорт.

Басейните са водни съоръжения, които освен за развлекателни цели се използват и за провеждане на спортни състезания в тях. Основните спортове са плуване, водна топка, скокове във вода и синхронно плуване. Те се практикуват в открити и закрити спортни басейни. Тъй като не е рентабилно за всеки различен спорт от посочените да се прави отделен басейн, обикновено басейните за състезателни и тренировъчни цели се проектират по този начин, че в тях да може да се практикуват и четирите спорта. За това е важно преди да се започне проектирането and изграждането на басейна, да се знае какви видове спортове ще се практикуват в него. Това е така защото трябва да се подберат точните размери и дълбочини така, че да може да удовлетворяват изискванията на тези спортове. Спортните басейни се проектират с правоъгълна форма, а размерите могат да бъдат различни.

Откритите плувни басейни се разполагат така, че надлъжната им ос трябва да е по посока на север – юг. При закритите басейни е важно да се спази светлата височина над водното ниво на басейна. Тя зависи от размера и предназначението на басейна. Стандартната светла височина за 50 м басейн е 6 м, а за учебни басейни е 4,20 м.

Плувни състезания се провеждат в басейни с дължина 50,00 м и ширина 25,00 м или с дължина 25,00 м и ширина 12,50 м. При учебно – тренировъчни басейни може да се приложат и следните дължини извън стандартните: 16,66 м и 33,33 м, както и следните ширини извън стандартните: 10,00, 11,50, 15,00, 16,66, 21,00 м.

Дълбочината на водата зависи от това какви спортове ще се практикуват в басейна. Ако се практикува само плуване, то дълбочината му трябва да бъде минимум 1,80 м, като се допуска намаляване на дълбочината при напречната стена без стартови блокчета до 1,35 м. Стените се проектират вертикални и успоредни помежду си при допустимо отклонение 3 см. от номиналния размер. Например дължината на един олимпийски басейн трябва да бъде от 50,00 м до 50, 03 м. По целият периметър на басейна трябва да има стъпало за почивка, което се проектира на 1,20 м под водното ниво.

Спортният басейн може да се направи със скимери или с преливен улей. Нашата препоръка е да се изгради с преливен улей. По този начин се получава по – добро пречистване на водата и водното ниво е наравно с плочника, а не е на 15 см. по – ниско от него. Преливният улей се проектира или по целия периметър или само по двете дълги страни на басейна. Според нас по-добре е да се правят само по двете дълги страни на басейна, а двете къси страни да се вдигнат с 30 см. над водното ниво. В резултат на това стартовите блокчета, които се монтират, стават по – ниски – 40 см. / общата дължина за стартиране трябва да бъде 70 см. над водното ниво на басейна и освен това не е нужно да се слагат подвижни стени, които да спомагат за обръщането на плувците.

При изготвяне на проекти за плувните басейни трябва да се предвидят стълби за влизане и излизане. Необходимият брой на стълбите е 4 или 6 в зависимост от дължината на басейна. Стълбите биха могли да са метални с противохлъзгащо покритие или могат да се оформят монолитни в самите ниши.

При спортните басейни се поставя специална маркировка. Надлъжно по дъното на басейна за плуване се прави обозначение на коридорите. Прави се маркировка и по двете къси напречни стени за обръщането на плувците. Маркировката трябва да се изпълни от контрастен цвят. Плувните коридори се очертават и върху водната повърхност посредством въжета с нанизани поплавъци върху тях. Поплавъците могат да бъдат с различен профил и сечение. Важно е те да могат да поемат предизвиканите от плувците вълни. Стандартите позволяват диаметъра на тези въжета да варира от ф110 до ф150 мм.

Освен маркировката в спортните басейни се поставят и два вида индикатори: за фалстарт и за обръщане по гръб . Индикаторите за обръщането по гръб се монтират на 5,00 м от всяка от късите страни и на височина 180 см от водната повърхност и представляват триъгълни флагчета. Индикаторът за фалстарт се поставя на 15,00 м от страната, от която се стартира и се поставя на 120 см от водната повърхност и представлява въже с нанизани на него поплавъци.

В басейните могат да се поставят и илюминатори за наблюдение и заснемане с камери на плувците. Те се разполагат по дългите страни и в дълбоката част на басейна. При провеждане на състезания или отчитане на резултати при тренировките се използва електронна система.

Те представлява сложно съоръжение, което се състои от много елементи: тайминг система за плувни спортове, интерфейсни кутии за свързване на оборудването на всеки пост, комплект със съдийски ръчен бутон, контактни плочи за стартовите блокчета, стартова система за коридорите с индивидуални говорители, централен говорител и флаш светлина, табло с необходимите редове за едновременно отразяване на резултатите на всичките коридори и други.

Спортните басейни могат да бъдат с всякакъв вид облицовка, но е задължително късите им страни да бъдат от противохлъзгащ материал, за да се улеснява обръщането на плувците. Ние препоръчваме облицовката на плувните басейни да бъде направена с порцеланови плочки с размери 245х120х8 мм. Това спомага за намаляването на фугите и по-добра здравина на самата облицовка поради голямата площ на плочката.

При порцелановите плочки има и противохлъзгащи такива, които могат да се монтират по двете къси страни. При избора на борда на басейн с преливен улей препоръчваме порцелановите плочки да бъдат система „FINLAND”. При нея плочките са наклонени. Така се постига плавен наклон имитиращ лагуна, при който се получава „гасенето” на получените от плувците вълни.

Особености на басейните за скокове във вода, водна топка и синхронно плуване.

Такива състезания могат да се провеждат в открити и в закрити басейни. Всеки един от тези басейни има изискване за размери на водното огледало в зависимост от това какви дисциплини ще се практикуват в него.

Басейни за скокове във вода

Басейните за скокове във вода могат да бъдат с различни размери в зависимост от съоръженията, които ще бъдат монтирани в него: каква комбинация от различни видове платформи и трамплини ще бъдат избрани и по какъв начин ще се подредят те. От това зависи и широчината, дължината и дълбочината на басейна. Той може да бъде както с размер 13,50 на 17,65 м, така и с размери 20,00 м на 20,00 м.

Състезания се провеждат по следните дисциплини: скокове от трамплин – височина 3 метра и скокове от кула – височина 10 метра. Скокове от 1 метър трамплин и кула с височина – 1, 3, 5 или 7,50 метра се практикуват само при учебно – тренировъчни дейности.