ТЕХНОЛОГИИ ЗА МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА НА БАСЕЙНИТЕ

Във връзка с технологията на отвеждане водата на басейна до филтриращата система басейните са два вида:

със скимери и с преливен улей.